Nova lozinka će biti poslata na email koji ste koristili tokom registracije.